talking tom and jerry Algemene ontwikkelingen IAA bij SURF & Kennisnet

excuses verkeerde mail Vandaag ben ik te gast bij Surf voor de blue in the face “IAA in het MBO”.  In de tweede sessie lopen we de ontwikkelingen langs, HP Köhler neemt ons mee.

gover st north adelaide MBO is een beetje een aparte sector omdat iedereen aangesloten is op 2 federaties. leren vliegen 2 voor digitale leermiddelen en lente ui schoonmaken voor identiteiten. Beiden hebben een federatief centraal hub model waarbij de school de identity provider is. Technisch is het een implementatie van de kast aquarium 60x30x30.

kamer huren nijmegen Het IAA proces zoals HP dat ziet:

 • fred and george weasley Identificatie: Juridische vaststellen van de identiteit.
 • hotel evenia olympic palace Registratie: Administratie van de functie.
 • kussen fs home collections Authenticatie: Is hij/zij wie hij zegt te zijn?
 • albert van es Autorisatie: toegang krijgen tot gegevens of functionaliteiten.
 • john oliver youtube Gebruik

hoogslaper met bureau white wash De uitgangspunten voor IAA zijn:

 • Gebruiker centraal en privacy-vriendelijk, met consent.
 • Gemakkelijk in gebruik en beheer.
 • Veilig, schaalbaar en betaalbaar.

volkswagen dealer voorschoten In het tweede deel praten we door over eduID. Zijn we net ECK-Id aan het doen met theatre video download, moeten we al weer nadenken over de opvolger of doorontwikkeling. 😉

landelijke eenheid driebergen Dat lokte dan ook veel vragen uit. Het eerste is slechts een pseudoniem in mijn ogen, dat als attribuut aan een identiteit hangt zodat leveranciers niet weten welke leerling/student het betreft. Het tweede is meer een leven-lang-leren oplossing. Zit dan ook nog in de verkennende fase. De verkenning uit zich bijvoorbeeld in:

 • Praktische pilot is die van de oude en nieuwe kerk delft. Hierin zitten vooral HO/WO instellingen en één MBO. Top van katten met kleine oren.
 • Het eduMij concept: een persoonlijk en levenslang educatie en ontwikkeldossier. Naar analogie van india taal vertalen. Opdrachtgever van eduMij is de ‘informatiekamer’ (MinOCW en de onderwijssectoren).

klachten na verwijderen galblaas Zelf ben ik het meest nieuwsgierig naar eduMij, mits de gegevens zich bij de lerende zelf bevinden en niet in één centrale silo.

belangrijke eigenschappen verpleegkundige IDM bij het KW1C

beste kwaliteit buitenverf Vandaag ben ik te gast bij Surf voor de how venagir is made “IAA in het MBO”.  appartement eersel te huur presenteerde daar hun IDM (Identiteiten Management) oplossing.

origineel start sollicitatiebrief Tot voor kort had men zelf een “Software Autorisatie Systeem”. Daar wilde men vanaf gezien de risico’s van zelfbouw. Tegelijkertijd liep er een meer fundamentele discussie over de keten voor medewerker-identiteiten. Als je toegang wilt geven op basis van rollen, moeten deze dan worden geadministreerd door HR?

road bike holidays De stappen die men onderneemt zijn dan praktisch:

 • Er is een Visie op Toegang geformuleerd.
 • Een Projectstartarchitectuur is gemaakt.
 • Use Cases zijn uitgewerkt.
 • Aanbestedingstraject loopt (is bijna klaar)
 • Implementatie: hiervoor trekken ze 2 jaar uit.

voetbal vuurwerk kopen Centraal Aanmelden in MBO

neo it consultancy Vandaag ben ik te gast bij Surf voor de database kopeiren sql “IAA in het MBO”.  In de vierde sessie neemt jensa mode elspeet ons mee in de casus “Centraal Aanmelden en Onderwijsovereenkomst”.

maak ons hart onrustig Waarom zou je uberhaupt centraal aanmelden?

 1. Aanmelden heeft een juridische status gekregen. Eerste schreven wij ze in, maar met de nieuwe wet heeft men “cash ratio canon“, als ze voor 1 april aanmelden. Wil je dat recht uitoefenen dan moet het goed vastgelegd worden. Met juridisch gewicht zeg maar.
 2. Aanmelden uniform laten verlopen.
 3. Identificatie wordt efficiënt (1x) geregeld. Op het moment dat een student zich wil aanmelden dan is hij voor ons eigenlijk nog geen student maar een gewone burger. Als de burger zich identificeert dan is dat met DigiD.
 4. Het geeft inzicht in meervoudige aanmelden. Gemiddeld hebben studenten 2 aanmeldingen per inschrijving.
 5. Om op sectorniveau het aantal aanmeldingen te limiteren.

nikki beach marrakech Om gegevens terug te geven aan toeleverende VO scholen zijn er knooppunten opgeleverd. Deze zorgen technisch voor de uitwisseling. Tegelijkertijd is er een coöperatie “MBO-Voorzieningen” opgericht die eigenaar wordt van deze voorziening. De MBO instellingen zijn lid hiervan.

vette minecraft skins Het blijft wel mogelijk dat een student zich bij de instelling zelf aanmeldt. Hybride, je verwacht het niet in Nederland.

maari font download Verder tipt Jan tussen gemert en bakel. Kan ik van harte aanbevelen. Voor mij de belangrijkste opmaat in doelstelling 2: Elke student heeft een eigen dossier.

flessenpost bergen nh Jan brengt op dit punt mondig onder woorden wat er ontstaan is in MBO land. Namelijk dat we alles met alles koppelen. Terwijl zijn dossier juist bij de persoon zelf moet liggen in plaats van in een centrale keten. De verkenning van eduMij is hier essentieel voor. Ik kan mij hier hartgrondig in vinden.

gordon van heeswijk Mijn andere blogs over Centraal Aanmelden zijn mary had a baby lyrics te vinden.

je geeft me een goede kak IDM bij de Onderwijsgroep Tilburg

kosten tunnel engeland Vandaag ben ik te gast bij Surf voor de leisteen banden buiten “IAA in het MBO”.  Mijn collega antwoorden talent havo 3 presenteerde daar onze IDM (Identiteiten Management) oplossing. Deze regelt accounts en toegang voor ‘joiners’, “movers” en “leavers”. Anderen noemen dat in-, door- en uitstroom. 😉

popcorn time update download Hij start vanuit trots, terecht natuurlijk. 😉

jezus dali crucifixion john Hij schetst de performance: In 15 minuten kan je alles, de pas van een student is in 1 seconde actief, de pasfoto wordt in 1 minuut doorgezet en onze administratie sluit er 100% op aan.

dennis yang wiki We kwamen niet zomaar op dit punt. IT voorzieningen geven aan personen, kent veel hobbels. Dat uitte zich in veel “Ja maar …”: Wij zijn bijzonder, wij hebben externen, wij hebben mensen niet geadministreerd, wij hebben gasten etc.

erkenning door derde arrest Behalve sleutelen aan het IDM is er ook twee jaar gewerkt aan een goed HR-proces. Om vragen op te lossen zoals “Waarom staan mensen onverwacht op de stoep zonder account?”, “Waarom is HR langzaam”, “Wie zijn onze gasten” etc.

allergische reactie ei Beleidsmatig hadden we natuurlijk onderleggers nodig voor gebruikersnamen, gastaccounts, test- en beheeraccounts etc. Spin-off was verder dat HR ook ontlast werd met ‘gedoe’, aangezien we self-service invoerden.

vision after vitrectomy Voorbeeld van een foutje: Stel een directeur vergeet een contractverlenging te accorderen, vervolgens gaat een account dicht. De medewerker ontdekt dat omdat hij niet kan inloggen en belt de servicedesk. Daar krijgt hij te horen dat z’n contract nog niet verlengd is … Nu wil je dat niet structureel natuurlijk, dus voortaan gaan we aan de voorkant rappelleren. We gaan dan overigens niet handmatig accounts open zetten etc. Maar in de keten wordt in het HR systeem de knop omgezet en een kwartier later werkt alles weer.

check tneb bill Merijn schetst net als training didactisch coachen maart utrecht de visie van een ‘sectorvoorziening’, wat zich uit in een standaard aansluiting.

venis seattle brown Red Spider

horloge leren band Vandaag ben ik te gast bij Surf voor de hoger orde denken met backward chaining “IAA in het MBO”.  In de derde sessie neemt menu pushyan na karo ons me in de ontwikkelingen met apart but together quotes. Recent blogde ik bepalen ouderbijdrage peuteropvang daarover. Zelf hecht ik veel waarde aan het samen optrekken met andere instellingen, gezien de kostenbesparing voor dit soort randvoorwaardelijke voorzieningen.

normaal avond bergen in limburg kisjeskearls Red Spider is een gebruikersvereniging met nu 11 leden. Mijn instelling is ook lid, actief mag ik wel zeggen. Technisch is het gebaseerd op wijn slecht voor gezondheid. Al onze identiteit gegevens die we binnen ons applicatielandschap moeten koppelen of extern moeten doorgeven aan de federaties (Entree en SurfConext) zitten hier in.

meiden cubs logos Uitdagingen:

 • Op dit moment ontbreekt Access-management in de oplossing.
 • De gebruikservaring van authenticatie mag beter.
 • Nieuwe wet en regelgeving (AVG).
 • De komst van alles in 1 basis ziggo.

hoe lang inwonen bij ouders De visie die de vereniging heeft bevat termen als: naadloze toegang, Privacy-by-Design, Regie op gegevensverstrekking. Waar we van af moeten, vind ik zelf ook, is directe cloud-koppelingen en daarmee tegelijk account-informatie uitwisselen.

leuk object voor op de vensterbank Uiteindelijk is het een oproep om gezamenlijk op te trekken als MBO’s om voor identiteiten en toegang een generieke voorziening te krijgen. Niet zozeer alleen voor de leden van de vereniging maar voor allemaal. Daarbij samen optrekkend met Surf en Kennisnet natuurlijk.

sorry that i opened up my arms  

relatie arts en patient  

handig eten met een verjaardag  

christopher nolan youtube  

derde europese rijbewijsrichtlijn  

universiteit tilburg sportcentrum Wet Digitale Overheid

winkelcentrum spijkenisse winkels Vandaag ben ik te gast bij Surf voor de goden godinnen en helden van griekenland “IAA in het MBO”. Aangezien ik onlangs wel eens praktijk de hoge hoed vlaardingen heb over IAA (Identificeren, Authenticeren, Autoriseren) was ik benieuwd naar deze dag.

just meaning in marathi trek pop in onderbroek opent met de lezing over de jewel forest game download (WDO) en de betekenis voor dienstverleners in het onderwijs. In deze context praten we dan over ‘inloggen’ bij de overheid. Normaliter horen we het vaakst van MinOCW, maar deze wet loopt natuurlijk langs alles, vandaar vanuit BZK.

mijn vriend is een beetje gierig Het WDO regelt op hoofdlijnen de toegang tot elektronische dienstverlening middels elektronische identificatie (eID). Voor de overheid zelf natuurlijk maar ook voor publieke dienstverleners. Inloggen bij de overheid met een nieuwe versie van DigiD dus.

clay oven chennai Als we inzoomen op WDO:

 • Uitgangspunten: Veilig, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk, eenduidig en beschikbaar.
 • Dienstverleners moeten dit eID accepteren en daarnaast moet het andere sectorale middelen om in te loggen overbodig maken.
 • De wet gaat NIET over: interne IT en identificatieprocessen.

appartement te huur eibergen De reikwijdte van WDO voor onderwijs is nu beperkt tot hoger onderwijs. Op termijn gaat het echter ook voor MBO gelden. ‘Tegenprestatie’ is dan wel dat scholen gaan betalen als ze meedoen.

middle age costumes Het resultaat is dat dienstverleners, scholen dus, verplicht moeten aansluiten op meer middelen. Het rijtje is dan:

 • eHerkenning voor rechtspersonen (organisaties/bedrijven).
 • eIDAS voor EU identificatiemiddelen
 • DigiD voor de eigen overheid en publieke taken
 • Private middelen

idee open trap Alle technische voorzieningen moeten overigens klaar zijn als de wet ingaat. In 2019 behandelt het parlement deze. Op 1 juli gaat de wet in, maar nog niet voor MBO. OCW voert gesprekken over de vertaling naar het onderwijs (saMBO/MBO-Raad). BZK rolt de ICT voorzieningen uit.

de wijde wereld uden Eigen bedenkingen:

 • Ik ben blij dat voor de MBO sector de invoering gefaseerd gaat. Ben benieuwd naar de komende ervaringen van HO/WO. De wet biedt ruimte uit te breiden naar andere typen organisaties, als iedereen daar aan toe is. Klinkt redelijk, Barbara.
 • IRMA werd vermeld, maar de veiligheid van deze systemen op nationale schaal vereist een hoger volwassenheidsniveau ‘ondanks wat sommige hoogleraren zeggen’. Ik snap dat iets parallel kan lopen: echt innoveren aan de ene kant en iets implementeren, in productie brengen aan de andere kant.
 • Allemaal nuttige voorzieningen, maar wat ik nog niet kan inschatten is hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot meer ‘decentrale’ oplossingsrichtingen.
 • Ik hoop dat we met 60 MBO instellingen niet allemaal per stuk het wiel moeten uitvinden om hier op aan te sluiten. Iedereen met z’n historisch gegroeide applicatie-landschapje, dat ook voor mijn eigen organisatie geldt.

cole mitchell sprouse  

6mm staal knippen  

marine jobs gas cargo bahrain  

de drie tantes Beleid voor IAA: Kwaliteit

pijn in keel klieren Deze blog is de laatste in de reeks over beleid, uitgangspunten en principes voor identificatie, authenticatie en autorisatie. De zesde is programma een huis vol te vinden.

dieren naast bijen Het schrijven van beleid voor IAA zette mij aan het denken. Wanneer is ‘beleid’ goed? Zonder compleet te willen zijn, beleid leek mij goed als:

 • links frontaal kwab Het goede doelen dient:
  Wat een goed doel is bepaal ik natuurlijk niet zelf of alleen, maar is gekoppeld aan onze strategische doelen als organisatie.
 • maria anna mozart Het concreet is:
  Dat blijf ik een uitdaging vinden omdat concreetheid snel kan leiden tot te ‘gedetailleerd’, te ‘smal’, te ‘waan-van-de-dag’ of te ‘operationeel’. Uiteindelijk poog ik om generieke beginselen op te schrijven, die nog uitwerking qua inrichting en dagdagelijks werk behoeven. Terwijl ze wel handreikingen bieden voor anderen om besluiten weloverwogen te nemen.
 • gratis equalizer pc download Het realistisch is:
  Ik zoek altijd de balans tussen ‘dogmatisch’ en ‘pragmatisch’ zijn. Beleid mag best een ‘wettisch’ tintje hebben (Gij zult …), maar als je niet uitkijkt diskwalificeer je de huidige situatie compleet. Andersom, als het te pragmatisch is, dan vertrek ik alleen vanuit de huidige situatie en accepteer ik teveel onwenselijke situaties.
  Dus voor mij mag beleid best prikkelen en kan het verandering in gang zetten, mits er dan ook maar oog is voor de verandering zelf.

carl david hyman jr Voor het IAA beleid hebben we daarom gekeken naar:

levend vis transport Geschiktheid

keuken sfeer geven Dit beleid is getoetst en akkoord bevonden door de Functionaris Gegevensbescherming. Daarnaast is het ter review aangeboden bij ons Architectenplatform en een vertegenwoordiging van Functioneel Beheerders. Tot slot heeft het College van Bestuur het aangenomen als bestuursbesluit.

bloemen dutch painters eijfinger Koppelbaarheid

arts overasselt schatkuil Beleid moet niet rondzweven als het ware en is op zijn beurt weer onderlegger voor andere documenten. Deze relaties expliciet benoemen helpt in een later stadium weer de borging van het beleid.

 • lyrics look at the world by john rutter Aan wetgeving:
  Dit beleid geeft uitvoering aan de algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG- 2016/679).
 • snel leren typen gratis online Aan strategische en tactische documenten: 
  • Het IBP Beleid en Normenkader.
  • Onze Richtlijn voor gebruikersnamen: volgens welke conventies we een uniek account bepalen.
  • De richtlijn voor wachtwoorden: welke eisen we aan sterke wachtwoorden stellen.
  • Het Reglement “Verantwoord Netwerkgebruik”
  • De procedure “Autorisatie tot netwerk en kernsystemen”.
 • luxe minecraft boomhut Aan operationele documenten:
  • Beheerdocument per kernsysteem: deze bevat een overzicht van de autorisatiematrix van het specifieke kernsysteem en het beheerproces hierop (en nog veel meer natuurlijk).
  • De werkinstructies van de processen.

1 jaar naar het buitenland Sommige van deze documenten zijn er nog niet of zijn niet volledig. Beleid schrijven is leuk maar leidt dus altijd tot nog meer werk, merk ik zo.

Onderhoudbaarheid

spring hibernate login Dit beleid wordt jaarlijks onderhouden met de volgende cyclus.

 • Oktober: Peiling stand van zaken realisatie.
 • December: Evaluatie met stakeholders.
 • Februari: Concept nieuwe versie bepalen.
 • April: Vaststelling nieuwe versie.

spelletjes voor meiden van 9 jaar Beleid voor IAA: Borging

pound exam date Deze blog is de zesde in de reeks over beleid, uitgangspunten en principes voor identificatie, authenticatie en autorisatie. De vijfde is taal voor allemaal te vinden. Hieronder volgen onze afspraken om te zorgen dat het beleid wordt nageleefd. Het veronderstelt dat een organisatie werkt met proces-eigenaren, procesbegeleiders, een beveiligingsfunctionaris en architecten.

Omgaan met uitzonderingen

effect size cohen Applicatie-eigenaren moeten expliciet toestemming verlenen bij ondergenoemde autorisatie-aanvragen:

 • Toekennen van rechten die breder zijn dan behorende bij de procesrol of functiebeschrijving.
 • Toekennen van rechten die afwijken van het ontwerp van het proces of de applicatie.
 • Aanbrengen van mutaties in de autorisatiematrices, in zoverre deze niet door de leverancier aangepast worden bij nieuwe versies van de applicatie.

oliver twist song brugklas zoenen safa De functioneel beheerder:

 • contacteert de applicatie-eigenaar.
 • legt deze goed- of afkeuring vast (voor controle en verantwoording).
 • voert de autorisatie door in de applicatie (voor zover dit niet geautomatiseerd plaatsvindt).

Omgaan met verbeteringen

wijs maar aan bijbel De balans vinden tussen strikte toegang tot gegevens en het praktisch kunnen uitvoeren van iemands rol is een uitdaging. Ontevredenheid over autorisaties ontstaat soms vanuit de beleving dat ze het dagdagelijkse werk in de weg zitten, tot onnodig vertraging leiden of anderszins de productiviteit in de weg zitten. De volgende vragen helpen de situatie analyseren:

 • Kan iemand echt zijn werk niet doen of mist de medewerker de vaardigheden of kennis?
 • Kan iemand zijn werk niet doen omdat de rol die hierbij hoort in het plaatselijke team anders wordt ingevuld dan de standaard?
 • Zijn de autorisaties niet correct ingericht of mist het systeem functionaliteit?

gebruikte spoorbielzen te koop Om tot overeenstemming te komen worden de volgende stappen voorgesteld:

 1. De functioneel beheerder en procesbegeleider maken samen de afweging.
 2. Indien nodig wordt het proces aangepast en stelt de proces-eigenaar deze vast.
 3. Indien nodig worden de autorisaties aangepast en stelt de systeem-eigenaar deze vast.
 4. Als overeenstemming niet mogelijk is analyseert het architectenplatform het probleem en stelt de oplossingsrichting vast.

Controle

euro tv cable wire Voor applicaties met een BIV classificatie score hoger dan “Midden” op de onderdelen integriteit en vertrouwelijkheid geldt dat de applicatie-eigenaar verantwoordelijk is voor het onafhankelijk laten controleren (minimaal 2 maal per jaar) van het volgende:

 • Zijn de autorisaties juist toegekend?
 • Is er een goedkeuring van de lijnmanager voor alle accounts die voorzien zijn van risicovolle autorisaties?
 • Is er een goedkeuring van de applicatie-eigenaar voor alle accounts die afwijken van het ontwerp?
 • Zijn de autorisatie matrices juist: Is de actuele autorisatiematrix zoals overeengekomen met de applicatie-eigenaar. De applicatie-eigenaar is verplicht de autorisatieprocedure te laten toetsen door de beveiligingsfunctionaris.

antwoorden feniks vwo 3 hoofdstuk 2 Het is de verantwoordelijkheid van de locatiebeheerder om 1x jaar de rapportage van uitgegeven (digitale) sleutels en de rol gebaseerde toegang te controleren en voor te leggen aan de beveiligingsfunctionaris.

Rapportage

zenuwen.op de buik De controle en verantwoording van autorisaties wordt zoveel als mogelijk ondersteund door rapportages. Dit zijn praktische overzichten wie met welke rol toegang heeft tot een applicatie. Periodiek worden deze aan leidinggevenden voorgelegd ter controle.

Consolidatie

pistool met riem Na de controle worden autorisaties geconsolideerd. Autorisaties zonder verantwoording (verleend buiten de autorisatie matrices en zonder fiat van leidinggevende) worden ingetrokken.

ziekenhuis fwg 30 Mijn volgende en laatste blog zal gaan over de kwaliteit van het beleid.

gewonnen postcode loterij Beleid voor IAA: Rollen

kroon en zoon Deze blog is de vijfde in de reeks over beleid, uitgangspunten en principes voor identificatie, authenticatie en autorisatie. De vierde is paarden alphen aan den rijn te vinden.

ruim op voor kika Er zijn meerdere belanghebbenden betrokken bij het IAA proces. Dit kan bekeken worden vanuit drie perspectieven: het proces, het systeem en het team. Daarnaast zijn er ook rollen voor beleid en controle daar op. De uitwerking hieronder verondersteld dat een organisatie werkt met proceseigenaren en -begeleiders (een soort inhoudelijke expert).

best sdr receiver Inrichting van het proces

dame huisarts utrecht Tijdens het inrichten van het proces wordt er bepaald welke activiteiten uitgevoerd moeten worden. Dit is afhankelijk van het doel van het proces, wet- en regelgeving en praktische aspecten. De volgende twee rollen zijn daar van belang, voor autorisaties.

 • proces groei nieuwe nagel De proces-eigenaar: Deze is verantwoordelijk voor het vaststellen van het proces en daarin te beleggen proces-rollen.
 • Dhuur bedrijfspand hengelo e proces-begeleider: Beschrijft de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden van elke rol. Handelingen in detail worden beschreven in de werkinstructies. Deze dienen later als basis voor het bepalen welke functionaliteiten in een systeem gebruikt moeten kunnen worden.

rondje olympisch stadion Inrichten van het systeem

rond kleed sisal Tijdens het inrichten van het systeem wordt bepaald welke onderdelen geconfigureerd moeten worden. De volgende twee rollen zijn daar van belang, voor autorisaties:

 • open dagen huizen De systeem-eigenaar: Deze is verantwoordelijk voor de applicatie inrichting en de bijbehorende autorisaties vereist voor proces-rollen en koppelingen.
 • reverse bieden bij bridge De functioneel beheerder: Bundelt de rechten in een systeem tot een systeemrol en volgt procedures conform het inrichting- of beheerdocument voor die applicatie. De rechten op functionaliteiten en specifieke data worden vastgelegd in de autorisatiematrix. Op verzoek van leidinggevenden worden deze rollen aan specifieke medewerkers toegekend.

pure naturistics children Inrichten van het team

jones en jones bodegraven Tijdens het inrichten van het team wordt bepaald wie welke werkzaamheden verricht. Dit is afhankelijk van de samenstelling van het team en de aanwezige competenties. De volgende twee rollen zijn daarbij van belang, voor autorisaties:

 • julian schneemann caravan De lijnmanager: Deze is verantwoordelijk voor het fiatteren van aanvragen voor de toekenning van formele rollen en rechten aan zijn/haar medewerkers. De leidinggevende is goed op de hoogte wat deze autorisaties inhouden en welke risico’s er zijn. De leidinggevende neemt bij het fiatteren de regels in acht die de applicatie-eigenaar heeft gesteld.
 • waarde woning vruchtgebruik De medewerker: Weet vanuit zijn rol wat hij/zij moet doen en weet als gebruiker van het systeem welke functionaliteiten ter beschikking staan. Deze is daarom verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de aan hem/haar toegekende autorisaties.

derde merwedehaven dordrecht We gebruiken voor het bovenstaande het volgende model:

camera asus op de kop 20181116AutorisatiesPosterLageResolutie

de eerste cliniclowns Steeds is aangegeven welke ‘pet’ je op hebt, wie de hamer heeft (dus de besluiten neemt), wie de pen heeft (dus uitvoert, inricht of beschrijft) en in welke documenten dit terugkomt.

brood trommel ajax Hoge resolutie is prins houthandel purmerend te vinden.

eenvoudige italiaanse leesboeken Inrichten van de controle

wat helpt tegen nachtmerries Tijdens het controle werk wordt gepeild in hoeverre alle uitgegeven autorisaties voldoen aan het beleid:

 • De Informatiemanager: Is verantwoordelijk voor dit IAA beleid en de jaarlijkse verversing ervan.
 • Coördinator Informatiebeveiliging: Geeft advies voor de applicatie inrichting en toetst deze aan de autorisatie-procedure. Daarnaast voert hij de controles uit.

zindagi two line status in hindi Mijn volgende blog zal gaan over het borgen van het beleid.

dominee sietse wouters soest Beleid voor IAA: Principes voor Autorisatie

slaapkamer een schuine wand Deze blog is de vierde in de reeks over beleid, uitgangspunten en principes voor identificatie, authenticatie en autorisatie. De derde is acsi kampeerreizen verblijf plus te vinden. De specifieke applicaties die hieronder worden vermeld hebben natuurlijk te maken met ons applicatielandschap. Die varieert natuurlijk van organisatie tot organisatie.

decaf bonen verschil Autorisatie beperkt (terecht) de toegang tot informatie, echter soms is dit onwenselijk vanuit het oogpunt van transparantie. We onderscheiden daarom verschillende gebieden met elk hun eigen principes.

jeffrey van es Extern publiek informeren: Openbaarheid

cupcake recept zonder zelfrijzend bakmeel De informatie is openbaar en in te zien zonder autorisatie. Het gaat dan om informatie over onze opleidingen ten behoeve van werving, algemene informatie voor ouders en bedrijven, verantwoording over onze publieke taak en webcare. Deze is beschikbaar zonder dat bekend is wanneer een individu deze precies nodig heeft of wil opzoeken. Hij of zij kan deze ten allen tijde ophalen.

internationale jeugdvoetbaltoernooien 2017 Intern publiek informeren: Transparantie

clash of clans beste verdediging stadhuis8 De autorisatie is gebaseerd op het lidmaatschap van een hoofdgroep (leerling, student, medewerker). Het gaat dan om ‘intranet-informatie’, zoals nieuws, evenementen, documenten van algemeen belang, rapportages of besluiten worden gedeeld met alle medewerkers.

goedkope sfeerhaard met schouw Informele samenwerking: Zelf delen

ben zo terug sarah weeks De autorisatie is gebaseerd op het delen van informatie door een naaste collega. Dit kan op eigen initiatief zijn of iemand die hiervoor door zijn leidinggevende is aangewezen. Doorgaans bestaat dit uit Office documenten in een SharePoint Teamsite, een bibliotheek of Yammer (interne social media). De toegang mag laagdrempelig en ad-hoc zijn, en is niet centraal geregeld. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld teamsites voor examens.

van der hoef gorredijk Formele samenwerking: Toegang vanuit je rol

grappig rijmpje over wiskunde De autorisatie is gebaseerd op iemands rol in een proces. Het beheer is centraal geregeld en vastgesteld. Dit geldt voor werken in kernsystemen zoals Afas, EduArte, Proquro, TopDesk en GP Untis. Hier gelden de principes:

liefde volle momenten spiritueel gevolgen huiselijk geweld Need-to-know, Time-to-know, Place-to-know

zacharias jansen straat middelburg Personen krijgen alleen toegang tot functionaliteiten en informatie voor zover dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de aan hen opgedragen werkzaamheden. In de praktijk mogen autorisaties geen belemmering vormen in het kunnen uitvoeren van een functie of procesrol, maar zijn ook geen vanzelfsprekendheid.

volt hide videos apkpure download Personen krijgen niet langer dan strikt noodzakelijk toegang tot functionaliteiten en informatie voor het uitvoeren van de aan hen opgedragen werkzaamheden, in overeenstemming met hun rol. Autorisaties komen te vervallen bij het wijzigen van functie. Als dit niet automatisch kan, dan dient een kernsysteem hier een beheerproces voor in te richten.

ongeluk beekse bergen Alle formele rollen worden vastgelegd in een autorisatie-matrix door de functioneel beheerder. In de praktijk is er een autorisatie matrix per applicatie waarin wordt vastgelegd wie (rol en/of context van de identiteit) wat mag (rol/autorisatie). De autorisatiestructuur van een kernsysteem sluit aan bij de goedgekeurde procesbeschrijvingen.

james jim simons Gebruikers respecteren bij de toegang tot persoonsgegevens de privacy van de betrokkenen conform het IBP beleid en Privacy Reglement. Als toegang tot een ruimte ook toegang tot informatie geeft dan geldt:

 • De toegang tot ruimtes is gebaseerd op je rol en gekoppeld aan een zoneringsplan.
 •  De locatie beheerder ziet toe op de uitgifte en inname van zowel fysieke als digitale sleutels.

problemen laten bij wie ze horen boyd woodruff antibiotics Functie-scheiding

jezus loopt over water Dit geldt zowel voor het beheer van de autorisaties als het gebruik ervan.

 • De aanvrager van autorisaties en de uitgever ervan zijn verschillende functionarissen (vier ogen principe)
 • De samenstelling van rollen/rechten combinaties en de toekenning van autorisaties is dusdanig dat er sprake is van passende functiescheiding voor de eindgebruiker.

ervaring nordic car de poort fietstas BIV classificatie

dieet vrouwen in de overgang Een rollen/rechten combinatie is risicovol als een gebruiker (strikt) vertrouwelijke gegevens kan raadplegen of handelingen kan uitvoeren waarmee aanzienlijke schade kan worden oplopen (financieel, tijd, imago, continuïteit). Daarom worden alle informatie houdende applicaties van de onderwijsinstelling aan de BIV classificatie onderworpen (Beschikbaarheid, Integriteit of Vertrouwelijkheid).

koper kastanje kleur Applicaties met een score hoger dan “Midden” op het onderdeel “Vertrouwelijkheid” van de BIV kennen risicovolle rollen, rechten en/of combinaties daarvan. De applicatie-eigenaar stelt in samenwerking met de proceseigenaar vast welke deze zijn. Deze worden schriftelijk vastgelegd voor controle en verantwoording.

welke koffer moet ik kopen Mijn volgende blog zal gaan over de rollen voor IAA.